ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο Προέδρου: Νίκος Κορρές   6947303941

Τηλέφωνο Γραμματείας: Ειρήνη Βλαστάρη 6974048449

Ωράριο Επικοινωνίας:  10:00- 13:00

Emailsfamk@gmail.com

BUTTON_facebook