Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Νήσου Κύθνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣH Σην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Νήσου Κύθνου που εδρεύει σην Κύθνο, ΔΟΥ Κορωπίου Αττικής;, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 16/2015 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ερμούπολης Σύρου. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 31/12/2017 ταμειακά ενήμερα  τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που κα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00’, στα γραφεία του Συνδέσμου Δρυοπιδέων Κύθνου , επί της οδού Λάρνακας & Αμμοχώστου, Αιγάλεω (μετρό Αιγάλεω), προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2017 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του Συλλόγου το έτους 2017 και έγκριση του προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2018.

2.Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που ‘εληξε την 31/12/2017.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 23 Μαρτίου 2017 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς την δημοσίευση νέας, ειδικά για το σκοπό αυτό πρόσκλησης

 


Αφήστε μια απάντηση